Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin:

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên maythammygiasi.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà maythammygiasi.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để maythammygiasi.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho maythammygiasi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin maythammygiasi.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: – Cung cấp các dịch vụ đến thành viên; – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và maythammygiasi.com; – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên; – Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại maythammygiasi.com – Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:maythammygiasi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin – Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của maythammygiasi.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân • Trinh Mỹ  •

Trụ sở chính: Số nhà 83 Lê Lợi Phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn

 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng – Thông tin cá nhân của thành viên được maythammygiasi.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của maythammygiasi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. – Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, beta.maythammygiasi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. – Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của maythammygiasi.com