Matricol – Beauty Rechanrge nguyên chất collagen

matricol_collagen_chat_lam_day_1matricol_collagen_chat_lam_day_1
matricol_collagen_chat_lam_day_1matricol_collagen_chat_lam_day_1

Matricol – Beauty Rechanrge nguyên chất collagen

Cuộc sống bận rộn hình thành trên da những dấu vết rất dễ nhận thấy, đã mất dần sức sống và khả năng duy trì độ ẩm , theo thời gian, đã ngả màu, khổ và xuất hiện nếp nhăn sâu

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Phạm vi sản phẩm MatriCol®

Cách thức hoạt động

Cuộc sống bận rộn hình thành trên da những dấu vết rất dễ nhận thấy, đã mất dần sức sống và khả năng duy trì độ ẩm , theo thời gian, đã ngả màu, khổ và xuất hiện nếp nhăn sâu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Trả lời